Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
 

A Vidékért Szociális Szövetkezet(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.kanalkakremek.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.kanalkakremek.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő elérhetőségei és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Csapóné Molnár Judit

Székhely: 1071 Budapest Városligeti fasor 3. 

E-mail: judit.molnar@kanalkakremek.hu

Telefon: 0620-4697830

Az adatkezelést tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon végezzük. 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó 

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás. 

Telefonszám 

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelheti, láthatja a GLS futárszolgálat munkatársa illetve a xy könyvelőiroda, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 • A Shoprenter keretrendszer lehetővé teszi, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését. 
 • Az érintett kérheti adatai kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a                                     címen,
 • e-mail útján                                     e-mail címen,
 • webshopon
 • telefonon

 

 

 

 

A személyes adatokat senkinek nem adjuk ki, és szigorúan bizalmasan kezeljük.

Ez alól kivételt képeznek a szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok, ezt továbbadjuk a felelős partnernek, hiszen e nélkül nem tud megvalósulni a webshopon keresztül a szállítás és vásárlás.

Sütik

Amikor a weboldalt használod, a kanalkakremek.hu egy, az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. Ezt a sütit bármikor törölhetőek a böngészőben található „sütik törlése” opcióval.

Naplózás

Minden alkalommal, amikor a látogató egy weboldalon böngész, a számítógép nagy mennyiségű információt küld a szervernek. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kizárólag statisztikák készítésére használjuk.

Kapcsolattartás

A megadott e-mail címen, elektronikus levél (e-mail) formájában tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot. Minden hírlevelünk az alsó láblécében lehetőséget ad leiratkozni, mindössze két kattintás az egész: első kattintás után be kell írnod az email címet és még egy klikk a leiratkozás gombra.

Remarketing

Amennyiben érdeklődést / ráutaló magatartást tanúsítását veszi észre a böngésző, egy termékkel vagy akcióval kapcsolatban, úgy a kanalkakremek.hu weboldal megkereshet képi és szöveges ajánlataival, a böngésződben elhelyezett sütik segítségével.

Nyilatkozat

A weboldal böngészésével a fenti irányelvek elfogadottnak tekintendők.

Felhasználási feltételek

A www.kanalkakremek.hu honlapon található tartalom a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a Vidékért Szociális Szövetkezet szerzői jogi tulajdona.

A tartalom gazdálkodó szervezet vagy magánszemély számára egyaránt használható a KANÁLKA termékek megismerése, valamint a webshopon keresztül történő vásárlás érdekében. Ezen túlmenően a honlap adatainak bárminemű felhasználása a Jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos, és a hivatkozott jogszabályban rögzített szankciót vonja maga után.

Információk:

A honlapon található bármilyen tippet vagy receptet a felhasználó csak a saját felelősségére használhatja.

Nem vállalunk felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a weboldal használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, számítógépes vírusból vagy rendszerhibából származnak.

A személyes adatok védelme:

A Vidékért Szociális Szövetkezet - a weboldal használata során szerzett személyes adatot a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.

Az általad megadott információkat az alábbi célokra használhatjuk fel: piackutatás, látogatottsági statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, különböző akciókról, megrendelések intézése.

A Vidékért Szociális Szövetkezet valamennyi információt üzleti titokként kezeli. 
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu
 
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Cookie-k, sütik kezelése: 

 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

 
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Adwords konverziókövetés használata

 

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Keresés